Apr 2014

Samtalegruppe for transpersoner og andre

I samarbeid med, og betalt av, LLH arrangerer jeg en ny samtalegruppe for transpersoner og andre.

Hvem kan delta?

Tilbudet rettes til transpersoner og andre, inkludert
- du som har et utseende eller en identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert ved fødsel
- du som har et ønske om, er midt i, eller er ferdig med kirurgisk, hormonell eller annen behandling for å fysisk uttrykke det kjønnet du føler deg som
- du som ikke er komfortabel med en binær kjønnsforståelse og derfor definerer deg som noe annet enn kun kvinne eller mann
- du som ellers ønsker å utforske ditt kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet

Privattime og avklaring av forventninger og bekymringer

Hvis du er interessert, møter du meg først til en privattime. Slik kan vi bli litt kjent og blant annet snakke om eventuelle bekymringer og forventninger til gruppedeltagelsen. Ta direkte
kontakt med meg snarest for å avtale en privattime.

Tid og sted

Vi møtes åtte ettermiddager fra slutten av april til midten av juni:

mandag 28.4 kl 17-19,
fredag 2.5 kl 17-19,
mandag 12.5 kl 17-19,
søndag 18.5 kl 19-21,
mandag 26.5 kl 17-19,
mandag 2.6 kl 16-18,
mandag 9.6 kl 17-19 og
mandag 16.6 kl 17-19.

Vi låner lokaler hos LLH som holder til i 4.etasje i Tollbugata 24 i Oslo.

Påmelding

Påmelding snarest ved å
ta kontakt med meg

Fordeler med samtalegruppe

De fleste fenomener har et mellommenneskelig aspekt som best lar seg utforske i gruppe. Dette inkluderer kjønnsuttrykk og identitet. Vekst oppnås gjennom blant annet å bli mer bevisst på dine mellommenneskelige relasjoner, hvordan du oppfatter og forholder deg til deg selv og andre.

Konkrete fordeler med gruppe inkluderer
- at mange får håp ved at andre deler av sin erfaring,
- at visse emosjoner og fenomener viser seg å være normale og akseptable,
- at man kan gi og få støtte,
- informasjonsutveksling, og
- at det er mulighet for å prøve ut ny oppførsel i en trygg ramme og få tilbakemeldinger.

Gruppen vil bygge på en gestalttilnærming. Les en fagartikkel basert på tidligere samtalegruppe for transpersoner
her og en populærartikkel her. Hva som dukker opp i den nye gruppen, er imidlertid ikke gitt på forhånd. Se mer om gestaltterapi og min terapeutiske tilnærming her.

Grunnregler inkluderer at alt som sies og gjøres vil være konfidensielt.