Apr 2018

Gestaltterapi: Du og jeg, her og nå

Gestalt representerer en form for oppvåkning, hevder Kolmannskog.
– Det å virkelig kunne se og høre det som er her – heller enn å være i en tanketåke om hva som burde vært og historien om hele livet ditt fra før av. Vi trener evnen til å oppleve et øyeblikk som nytt – hvordan er det å være du og jeg, her og nå?

Jeg snakker om gestaltterapi i magasinet Visjon. Les artikkelen her.


#metoo - et rettssosiologisk perspektiv

#Metoo-Kampanjen avdekket at seksuell trakassering skjer i stor stil. Dette til tross for at seksuell trakassering er forbudt ved lov. Hvordan kan noe som er ulovlig være så utbredt?

Jeg var nylig i samtale om dette med Anine Kierulf og Marianne Reinertsen i podcasten “Er det lov?”
Lytt til episoden her.The Hindu interview

“At a time when people in the arts often shy away from speaking of their spiritual practice for fear of being perceived as woolly-headed, apolitical or even dogmatic, Vikram Kolmannskog comes as a breath of fresh air. This poet and Gestalt therapist from Oslo, who recently toured India with his new book Taste and See: A Queer Prayer wears his heart on his sleeve more fiercely than you can imagine.”

Interviewed in The Hindu about my latest book
Taste and See. A Queer Prayer.

Read the interview here

A longer unedited version is available here