Nov 2015

Gestaltjuristen - intervju med meg i Stud.Jur.

Jeg er midtsidejurist i Stud.Jur., jusstudentenes eget tidsskrift i Oslo. Tittelen på intervjuet ble ganske passende synes jeg: ”Gestaltjuristen.”

Et ønske om å utforske den større situasjonen og se helheten går igjen i mine virker som jurist, rettssosiolog og gestaltterapeut. I intervjuet snakker jeg for eksempel om at vi ikke må redusere klimaflyktninger til et spørsmål om“naturkatastrofer” eller transpersoners lidelse til et spørsmål om deres individuelle psyker.

Jeg er opptatt av å redusere unødvendig lidelse, og i intervjuet vektlegger jeg at endring og lindring av lidelse krever arbeid gjennom mange kanaler og på mange nivåer:

- Lover er viktige for samfunnsendringer, men det er ikke i seg selv nok. Det holder ikke å jobbe på dette nivået. Jeg er for eksempel selv homofil, og selv om vi nå har fått en kjønnsnøytral ekteskapslov så er det ikke slik at homofobien har forsvunnet fra samfunnet. Dette er holdninger som sitter veldig dypt i samfunnet; det eksisterer til og med som internalisert undertrykking i oss homofile selv.

Jeg snakker om gestaltinspirert undervisning:

– Når jeg har kurs på jusen så er det første jeg gjør å be alle studentene sitte i en hestesko eller rektangel. Jeg sier at jeg skal delta, men ikke forelese. Det er også helt lov å si «jeg vet ikke», og jeg gjør det klart at jeg også kommer til å si «jeg vet ikke». Så skal vi sammen se hva vi finner ut av. Jeg deltar med mitt og andre deltar med sitt. Det er morsomt å se hvordan vi sitter påvirker kurset. Jeg har fått tilbakemeldinger fra personer at de på kursene har sagt noe på jusen for første gang på flere år. De opplever at det er rom for det. Det er viktig.

Jeg snakker om min nye bok “Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi”:

– Når man skriver en bok som dette står man ovenfor mange dilemmaer. Jeg tar utgangspunkt i andres problemer, men det som var viktig for meg var at terapeuten, som i stor grad er basert på meg, også utleveres. Det er fokus på hva jeg tenker og hva jeg føler. Min egen skam, min egen utilstrekkelighet, hvordan jeg påvirkes og hva vi gjør sammen. I gestalt er vi veldig opptatt av relasjonen mellom klient og terapeut. Terapeuten skal ha en aktiv rolle og være autentisk. Jeg håper boken sier like mye om terapeuten som klientene.

Og jeg snakker om mye mer. Les alt
her.