Sep 2014

Gestaltterapi på T*kafé

Fra arrangørenes beskrivelse:
På T*kafé fredag 3.oktober kommer gestaltterapeut Vikram Kolmannskog. Han har tidligere tilrettelagt samtalegrupper for trans*personer i samarbeid med LLH. Denne fredagen i oktober gir han oss en introduksjon til gestaltterapi og hvordan det kan bidra til våre samlinger. Blant annet vil vi utforske hvordan god feedback kan gis og hvordan det oppleves. Vi kommer også til å gjøre noen enkle øvelser i hvordan vi kan være tilstede i oss selv og for hverandre. Grunnen til at vi gjør dette nå, er det økte fokuset på trans* i mediene. Mer kunnskap om trans* er i seg selv en god ting. Men noen av oss føler ikke at vi passer inn i fortellingene og normene som presenteres.

Tid: Fredag 3.10 kl 17-19
Sted: LLH Oslo Akershus / Skeiv Ungdom, Tollbugata 24, 4.etasje, Oslo.


T*kafé er et gratis lavterskeltilbud fra LLH og Skeiv Ungdom og arrangeres hver første fredag i måneden. Stjerna (*) i T*kafé betyr at tilbudet inkluderer hele transspekteret, også de som er usikre på sin kjønnsidentitet eller ikke vil definere seg som transpersoner. På kafétreffene kan man møtes sosialt og samtale. Innimellom er det et tema og en foredragsholder. Sosial angst og familierelasjoner er blant tidligere temaer.

Midtveisevaluering av doktorgrad om "klimaflyktninger"

Environmental Change and Human Rights: International and Regional Legal Dynamics for the Protection of Environmentally Displaced Persons 

Ph.d-kandidat Isabel Borges presenterer sitt doktorgradsprosjekt, og jeg kommenterer på det.

Tid og sted: 24. sep. 2014 15:00 - 16:30,
Cort Adelers gate 30, møterommet under kantinen, underetasjen

Fra Isabel Borges' egen beskrivelse av prosjektet: 
Today it is estimated that by 2050 the number of environmentally displaced persons (EDPs) will be between 50 and 200 million, either within their own countries or across the borders, on a permanent or temporary basis. In this context, cross-border displacement stemming from environmental change has been identified as a “legal protection gap” in the international protection regime. The present study aims at enriching the current discussion and narrowing the EDPs “legal protection gap”. By drawing from the relevant legal international and regional legal texts, international case law and academic writings, the study aims to explain and systemize the legal obligations which are valid in the international legal sphere on the international protection of persons facing threats from the environment. Given the limitations of the current international protection framework (that has been traditionally geared towards the narrow class of those fleeing political persecution under the 1951 Refugee Convention), we ultimately survey the European regional legal framework in particular the system of complementary protection and its potential to protect EDPs.

Veileder:
Mads Andenæs, Institutt for Privatrett/UiO.
Kommentator på midtveisevalueringen:
Vikram Kolmannskog

Første del av midtveisevalueringen er åpen for alle interesserte.

Mer info på sidene til Senter for menneskerettigheter