charliehebdo

Intro rettssosiologi - podcast


Screen Shot 2015-01-21 at 16.26.24

Trykk på bildet over for å høre en introduksjon til rettssosiologi med Charlie Hebdo-angrepet og etterspillet som bakgrunn.

Jeg holder forelesninger og kurs i rettssosiologi ved UiO dette semesteret. Jeg legger ut lydfiler til forelesningene fortløpende på siden
Rett & samfunn.

Jeg er Vikram

Jeg er jurist.

Retten til liv er absolutt. De som drepte journalistene i Paris, har begått en forbrytelse. Men det ble raskt mer komplisert. Det har handlet om ytringsfrihet, men aller mest om hvem vi er.

Les hele innlegget mitt på
MRbloggen.