flyktning

Islam and refugees

In these times of mass displacement and increasing islamophobia, I want to share a finding from a recently published study of mine:

“‘[I]f any human being asks for asylum, it can on no account be refused.’
[...]
the way Islamic law has been applied seems to provide better protection than the 1951 Refugee Convention alone.”

The paper where I explore the rights of disaster-affected Somalis and Ethiopians in Yemen is available through the open access journal Oslo Law Review:

“Disasters and Refugee Protection: A Socio-Legal Case Study from Yemen.” Oslo Law Review, 2(3), 2015.

Den lille mannen og Utlendingsnemnda

Mandag 17.november hadde jeg et innlegg i Aftenposten i form av en fortelling fra min tid i Utlendingsnemnda.

Min erfaring er at troverdighet ofte er utfordringen i asylsaker. Klasse, kultur, traumer, osv, spiller inn på hvordan noen forteller og andre forstår en historie og om den bedømmes som god nok og troverdig. Jurister og andre rettsanvendere har lite trening og refleksjon rundt dette. Mange har ikke engang fått med seg den relativt klare psykologiske konklusjon om at hukommelse og fortelling om fortid og fremtid alltid er kreativ og dynamisk. Jussen må kanskje operere med visse illusjoner om sannhet og sannsynlighet, men vi kunne gjerne hatt litt mer refleksjon og ydmykhet rundt dette.

---------------------------------------------------------------------------------------
Selve fortellingen kan leses under her eller på
Aftenpostens sider.

Jeg var en stund medlem i Utlendingsnemnda.

En dag skulle vi behandle saken til en asylsøker fra et asiatisk land. Allerede før han kom inn sa nemndlederen at dette skulle nok gå raskt. Nemndlederen var jurist og snakket slik de gjør i Oslo vest. Så kom den lille mannen inn og satte seg ned overfor nemnda, tre autoritetspersoner. Han var analfabet. Han hadde vært traktorfører i hjemlandet. Vi forsøkte å stille noen spørsmål om hvorfor han måtte få beskyttelse, og han forsøkte å fortelle. Han snakket mye om sin kone som døde av sykdom. Hvor ensom han var. Han snakket mye om traktorer.

Nemndlederen mente at han generelt sett ikke var troverdig. Jeg mente vi måtte ta hensyn til hans personlige forutsetninger, for eksempel at han var analfabet, når vi dømte historiefortellingen hans.

På et tidspunkt i hjemlandet hadde han reist inn til byen for å kjøpe noen nye traktordeler. Akkurat på den tiden var det et opprør i byen. Den lille mannen som skulle kjøpe traktordeler, ble fengslet. Myndighetene trodde ikke at han var der bare for å kjøpe traktordeler. Han ble mistenkt for å være en av opprørerne. Torturert. Tilfeldig og tragisk. Han snakket mye om kona si og traktoren. Men myndighetene i hjemlandet trodde ikke på ham. Nemnda i Norge trodde heller ikke på ham. Jeg dissenterte.

I går gikk jeg forbi et gatekjøkken i Oslo sentrum. Han hadde jobbet der mens han søkte asyl. Nå er han papirløs i Oslos gater. Og jeg er ikke lenger medlem av Utlendingsnemnda.

Ny artikkel om "klimaflyktninger"

A paper of mine that was recently published in the International Journal of Social Science Studies, discusses the protection of Somalis who were displaced to Kenya and Egypt during the 2011 and 2012 drought. The full paper is available online here.


Abstract:
Natural hazard-related disasters, including those associated with climate change, displace millions of people. Those displaced across international state borders face particular challenges with regards to legal status and rights protection. This paper discusses to what extent, and how, this group of displaced people are protected, and indicates how their protection can be further strengthened. The discussion draws on case studies of Somalis displaced to Kenya and Egypt during the 2011 and 2012 drought. Appreciation of the contextual vulnerability in disasters and the multi-causality of displacement can, and should, inform the interpretation of the refugee concept(s). In Kenya, for example, all Somalis were given refugee status on a prima facie group basis due to the presence of generalised violence as well as drought in their home country. In Egypt, the decision-makers operated with a different understanding and practice, and many Somalis risked falling outside the refugee definition(s). Beyond getting a formal refugee status recognition, however, there may also be protection issues related to formal law such as restrictions on inter alia the right to work and freedom of movement, as well as issues related to operational capacity and resources such as lack of shelter and security. A series of extra-legal factors must be given due consideration both to ensure that the protection capacity of existing law is employed to its fullest and that new legal and policy developments become effective.

Driven Out By Drought - new article in the Cairo Review of Global Affairs

The Spring 2013 issue of the Cairo Review of Global Affairs, featuring Special Report: Humanity on the Move, is now online: http://www.thecairoreview.com/ 

My piece on Somalis displaced by drought to Kenya and Egypt is available here:
http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=339

Global average temperatures are rising, and the weather is becoming wilder. Population growth and density, poverty and armed conflicts are also contributing to a changing pattern in disasters. Hundreds of thousands have fled disasters, such as the drought that developed into a famine on the Horn of Africa in 2011. Among them are Somalis displaced to Kenya and Egypt.

For many of those displaced to another country in the context of disasters, however, there is no international legislation providing a clear and secure basis for their rights and protection. The Kenyan and Egyptian contexts offer an opportunity to understand what this means for people on the ground.