homo

Including the Queer in India

Diverse strategies have been employed to advance the cause of the queer Indian movement, including litigation and social and political mobilisation.

Read more in this
Gaylaxy blog post or the longer academic paper that it builds on.

From the conclusion:

“Emancipatory potential has been found in some traditional Indian norms as well as international human rights and domestic constitutional law and used in the battle against a remnant of colonial law. Litigation, social and political mobilisation, media attention and other factors have interacted and supported each other. Litigation started without waiting for popular and media support; in stead the process and outcome itself may have helped create such support. Litigation has also ended up being unsuccessful, however, due to the judges and other factors. Even so, it may still have contributed positively to the larger social and political mobilisation, as we saw after Koushal. While the combined result of the three landmark judgments is a complex and unclear legal situation for queer Indians, overall we seem to be moving in the direction of strengthened rights in the legal as well as the wider political and social contexts.”

Ingen er som alle andre

I siste utgave av Blikk intervjues jeg i den faste spalten “Ingen er som alle andre” der de spør hvordan slagordet passer for meg. Les hele teksten her.

Mens min etniske minoritetsstatus alltid har vært synlig i form av hudfarge, prøvde jeg i oppveksten å skjule at jeg var homofil både for meg selv og andre. Nå er jeg mer komfortabel og velger ofte aktivt å bruke disse minoritetserfaringene når jeg skriver, underviser og ellers. Sånn kan jeg bidra til mangfold, endring og heling av meg selv så vel som samfunnet jeg er del av. Som gestaltterapeut bruker jeg også meg selv som helt menneske og forsøker å se hver enkelt klient som et unikt og helt menneske. I gestaltterapi blir man kjent med forskjellige sider av seg selv, også de man tidligere kanskje ikke var oppmerksom på eller ville ha. Sånn blir vi mer hele, fleksible mennesker heller enn rigide, endimensjonale roller.

Samtidig som slagordet passer for meg, opplever jeg også at vi alle på et vis er som alle andre. Som Terentius har skrevet: «Jeg er et menneske, intet menneskelig er meg fremmed.»