LLH

Gestalt, kjønnsidentitet og transpersoner - forskning

I nåværende utgave av Gestalt Review, et internasjonalt og fagfellevurdert tidsskrift for gestaltforskning, har jeg en artikkel om arbeid med transpersoner. Den kan leses i sin helhet her.

Fra oppsummeringen:

This paper is based on a case study of a transgender therapy group I facilitated in Oslo in January and February 2013. The two interlinked research questions are: How can a Gestalt therapist approach gender identity issues and transgender people in particular? What are the important experiences and changes that transgender people report from a Gestalt-inspired group? The case study particularly highlights the importance of phenomenology, polarities, and certain modes of contact, and it illustrates the practice of the former in three case descriptions and discussions. The paper concludes that Gestalt can work as a transpositive approach in accordance with a new paradigm within transgender health, the “Transgender Model.” In addition to working with transgender clients, Gestalt therapists should also address gender identity issues within the larger social field, including norms and polarities on group and societal levels.

Gestaltterapi på T*kafé

Fra arrangørenes beskrivelse:
På T*kafé fredag 3.oktober kommer gestaltterapeut Vikram Kolmannskog. Han har tidligere tilrettelagt samtalegrupper for trans*personer i samarbeid med LLH. Denne fredagen i oktober gir han oss en introduksjon til gestaltterapi og hvordan det kan bidra til våre samlinger. Blant annet vil vi utforske hvordan god feedback kan gis og hvordan det oppleves. Vi kommer også til å gjøre noen enkle øvelser i hvordan vi kan være tilstede i oss selv og for hverandre. Grunnen til at vi gjør dette nå, er det økte fokuset på trans* i mediene. Mer kunnskap om trans* er i seg selv en god ting. Men noen av oss føler ikke at vi passer inn i fortellingene og normene som presenteres.

Tid: Fredag 3.10 kl 17-19
Sted: LLH Oslo Akershus / Skeiv Ungdom, Tollbugata 24, 4.etasje, Oslo.


T*kafé er et gratis lavterskeltilbud fra LLH og Skeiv Ungdom og arrangeres hver første fredag i måneden. Stjerna (*) i T*kafé betyr at tilbudet inkluderer hele transspekteret, også de som er usikre på sin kjønnsidentitet eller ikke vil definere seg som transpersoner. På kafétreffene kan man møtes sosialt og samtale. Innimellom er det et tema og en foredragsholder. Sosial angst og familierelasjoner er blant tidligere temaer.

Samtalegruppe for transpersoner og andre

I samarbeid med, og betalt av, LLH arrangerer jeg en ny samtalegruppe for transpersoner og andre.

Hvem kan delta?

Tilbudet rettes til transpersoner og andre, inkludert
- du som har et utseende eller en identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert ved fødsel
- du som har et ønske om, er midt i, eller er ferdig med kirurgisk, hormonell eller annen behandling for å fysisk uttrykke det kjønnet du føler deg som
- du som ikke er komfortabel med en binær kjønnsforståelse og derfor definerer deg som noe annet enn kun kvinne eller mann
- du som ellers ønsker å utforske ditt kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet

Privattime og avklaring av forventninger og bekymringer

Hvis du er interessert, møter du meg først til en privattime. Slik kan vi bli litt kjent og blant annet snakke om eventuelle bekymringer og forventninger til gruppedeltagelsen. Ta direkte
kontakt med meg snarest for å avtale en privattime.

Tid og sted

Vi møtes åtte ettermiddager fra slutten av april til midten av juni:

mandag 28.4 kl 17-19,
fredag 2.5 kl 17-19,
mandag 12.5 kl 17-19,
søndag 18.5 kl 19-21,
mandag 26.5 kl 17-19,
mandag 2.6 kl 16-18,
mandag 9.6 kl 17-19 og
mandag 16.6 kl 17-19.

Vi låner lokaler hos LLH som holder til i 4.etasje i Tollbugata 24 i Oslo.

Påmelding

Påmelding snarest ved å
ta kontakt med meg

Fordeler med samtalegruppe

De fleste fenomener har et mellommenneskelig aspekt som best lar seg utforske i gruppe. Dette inkluderer kjønnsuttrykk og identitet. Vekst oppnås gjennom blant annet å bli mer bevisst på dine mellommenneskelige relasjoner, hvordan du oppfatter og forholder deg til deg selv og andre.

Konkrete fordeler med gruppe inkluderer
- at mange får håp ved at andre deler av sin erfaring,
- at visse emosjoner og fenomener viser seg å være normale og akseptable,
- at man kan gi og få støtte,
- informasjonsutveksling, og
- at det er mulighet for å prøve ut ny oppførsel i en trygg ramme og få tilbakemeldinger.

Gruppen vil bygge på en gestalttilnærming. Les en fagartikkel basert på tidligere samtalegruppe for transpersoner
her og en populærartikkel her. Hva som dukker opp i den nye gruppen, er imidlertid ikke gitt på forhånd. Se mer om gestaltterapi og min terapeutiske tilnærming her.

Grunnregler inkluderer at alt som sies og gjøres vil være konfidensielt.

Samtalegruppe for transpersoner og andre - oppstart januar

I samarbeid med LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) har jeg et gratis, begrenset tilbud om samtalegruppe. Frist for påmelding er 5.januar.

Hvem kan delta?

Tilbudet rettes til deg som er transperson eller ikke definerer deg som transperson men hvis utseende eller identitet uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for deg ved fødsel. Det inkluderer deg som har et ønske om, er midt i, eller er ferdig med kirurgisk behandling for å fysisk uttrykke det kjønnet du føler deg som. Det inkluderer deg som ikke er komfortabel med en binær kjønnsforståelse og derfor definerer deg som noe annet enn kun kvinne eller mann. Og det inkluderer deg som er usikker på ditt kjønnsuttrykk og din kjønnsidentitet.

Privattime og avklaring av forventninger og bekymringer

Du som kunne være interessert i å delta, møter meg først til en gratis privattime. Slik kan vi bli litt kjent og blant annet snakke om eventuelle bekymringer og forventninger til gruppedeltagelsen. Etter timen kan du bestemme deg for om du ønsker å delta i gruppen eller ikke. Dersom det blir vanskelig å gjennomføre en slik time før gruppen starter, finner vi en annen løsning som for eksempel en samtale på telefon eller mail med etterfølgende privattime. Ta direkte
kontakt med meg snarest for å avtale en privattime eller annen løsning.

Tid og sted

Vi møtes seks mandager fra 1700 til 1900. Følgende datoer er satt opp: 7.1, 14.1, 21.1, 28.1, 25.2 og 4.3.

Vi låner lokaler hos LLH i Oslo.

LLH og jeg vil diskutere videre opplegg som for eksempel å fortsette samtalegruppen utover seks ganger. Du vil også få mulighet til betalt individualterapi/coaching med meg både før, under og etter samtalegruppen, og dersom du velger å ikke delta i gruppen i det hele tatt.

Påmelding

Frist for påmelding er 5.januar.
Ta
kontakt med meg for privattime og/eller gruppedeltagelse.

Fordeler med deltagelse i samtalegruppe

Gruppe er minst like effektivt som individualtimer, ifølge terapiforskning. Vekst og god mental helse oppnås gjennom blant annet å bli mer bevisst på dine mellommenneskelige relasjoner, hvordan du oppfatter og forholder deg til deg selv og andre. Selv om du ikke umiddelbart ser hvordan du skulle få støtte til å jobbe med et bestemt fenomen og utvikle deg i en gruppe, er det ofte slik at et fenomen har et mellommenneskelig aspekt som best lar seg utforske i gruppe. Dette inkluderer kjønnsuttrykk og identitet.

Andre fordeler inkluderer at
- mange får håp ved at andre deler av sin erfaring,
- at visse emosjoner og fenomener viser seg å være normale og akseptable,
- at man kan gi og få støtte,
- informasjonsutveksling, og
- at det er mulighet for å prøve ut ny oppførsel i en trygg ramme og få ærlige tilbakemeldinger.

Gruppen vil bygge på en gestalttilnærming der fokuset er å øke evnen til å være bevisst oppmerksom på det som er her og nå, inkludert hva du gjør og hvordan du gjør det i samspill med andre. Se mer om gestaltterapi og min terapeutiske tilnærming
her.

Grunnregler for gruppen inkluderer at alt som sies og gjøres vil være konfidensielt.