Norsk / English

final cover 1

“Vikram’s poems are lyrical and honest. Many of them beautifully capture the queer Indian experience in a way that has rarely been done before.”
Udayan Dhar, founding editor of Pink Pages—India’s National LGBT Magazine.


Vikram by Ahmed

Jeg er
skribent og liker å uttrykke meg gjennom ord.

Jeg er forlegger og redaktør i mikroforlaget Mohini Books.

Jeg er
psykoterapeut (medl. Norsk Gestaltterapeut Forening) og førsteamanuensis ved Norsk Gestaltinstitutt.

Jeg har også undervist og forsket en del innenfor rettsvitenskap.

Følg meg gjerne på
Facebook og/eller Instagram


Curriculum Vitae

Portrettfoto 1 tatt av Ahmed Umar
Portrettfoto 2 tatt av Linn Kristin Nordseth
Portrettfoto 3 tatt av Sindre Christensen
Portrettfoto 4 tatt av Ida I. Bergstrøm