Norsk / English


Hvem kommer til terapi?

Mange føler på et eller annet tidspunkt at de sitter fast og ønsker endring. Det kan handle om f. eks. angst, nedstemthet, utbrenthet, vanskelige valg, åndelige eller eksistensielle spørsmål, samlivsutfordringer eller annet.

Gestaltterapi kan passe for mange forskjellige mennesker, og jeg arbeider med individer, par, grupper og organisasjoner.


Munch_Melankoli_1892
Munch


Helende oppmerksomhet

Som gestaltterapeut vil jeg bidra til å øke din helhetlige oppmerksomhet og opplevelse av det som er her og nå. Du kan være oppmerksom på kroppslige fornemmelser, sanseinntrykk, emosjoner og tenkning. Oppmerksomheten kan også inkludere hva du gjør og hvordan du gjør det i samspill med andre. Slik blir du bedre kjent med deg selv i verden.


Rene+Magritte+-+The+Big+Family+
Magritte


Hvordan skjer endring?

I gestaltterapi tror vi på paradoksal endring: Endring kan skje når du blir oppmerksom på det som er her og nå. Det er noe annet enn å presse deg selv eller presses av andre til å bli noe annet enn det du er her og nå.

“Endring er en paradoksal prosess”, Flux.no, 10.august 2016

I gestaltterapi blir du kjent med forskjellige sider av deg selv, også de du tidligere ikke var så oppmerksom på. Det handler om integrasjon; vi blir mer hele, fleksible mennesker heller enn rigide, endimensjonale roller.


koi12
Ukjent


Jeg og du i dialog


Vi utforsker sammen i et tillitsfullt og trygt forhold.

Jeg forsøker å være empatisk, aksepterende og samtidig ærlig. Jeg er aktivt og autentisk til stede i relasjonen med deg og kan velge å dele egne observasjoner og erfaringer.

Jeg bidrar til å tydeliggjøre det som skjer her og nå, inkludert hva du gjør og hvordan du gjør det sammen med meg.

Vi kan benytte stolarbeid der du spiller ut forskjellige sider av deg selv eller andre betydningsfulle personer, fantasireiser, kroppsbevissthetsøvelser og annet.


m-c-escher-maurits-cornelis-escher-bond-of-union-1956-1353549072_b
Escher


Pris og avtaler

En time (60 minutter) individualterapi koster 750 kr. En time (60 minutter) parterapi koster 1000 kr. Grupper og organisasjoner kan ta kontakt direkte for å avtale pris.
Avtale om terapi
Personvernerklæring

En time (60 minutter) individualveiledning koster 850 kr. I gruppeveiledning (opp til 6 personer) koster det 500 kr for 30 minutter per person.


Publikasjoner & presentasjoner


Den tomme stolen nytt omslag forside

“Du og jeg, her og nå”, i samtale på Flux podcast, Innimellom, 28.juni 2019

Vi blir bedre håndverkere. En studie av den akademiske studentoppgaven ved Norsk Gestaltinstitutt. Norsk Gestalttidsskrift, XVI (1), 2019.

“Gestaltterapi: Du og jeg, her og nå”, intervju med meg og kollega Heide Gaupseth, Visjon 1 (2018)

“‘Are we becoming bullies?’ A case study of stress, communication, and Gestalt interventions among humanitarian workers,” British Gestalt Journal, Vol. 26 No. 1 (2017)

“‘Frontene er steile.’ Et gestalteksperiment og en studie av innvandringsdebatten” Norsk Gestalttidsskrift, XIV (1), vår 2017.


Screen Shot 2016-09-25 at 16.24.19


“Endring er en paradoksal prosess”, Flux.no, 10.august 2016

“Vi, de homofobe”, Psykologisk.no, 17.juni 2016

“Mannen som skulle få til alt, også å stresse mindre”, Bladet Psykisk Helse, 1, 2016.

“Transpersoner og resten av oss,” Gaysir, 16.november 2015

“In the hands of Europe - a short diagnosis of the European self and refugee politics,” British Gestalt Journal, 13 May 2015.

“Gestalt Approaches to Gender Identity Issues,” Gestalt Review 18 (3), 2014.

“Voldtekt og konfluens,” Norsk Gestalttidsskrift, XI (2), høst 2014.

”Militærmann og disco-queen,” Bladet Psykisk Helse, 1, 2014.

”Jeg holder tilbake,” GESTALT, vår 2014.

“Kjønnsidentitet og polaritetsteori,” Norsk Gestalttidsskrift, X (2), 2013

”What Gestalt Approaches can Contribute to Climate Change Transformation,” Journal of Sustainable Development, 6 (10), 2013


Klikk på bildene for mer informasjon.